ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย PA Perfect สุดคุ้ม

เบี้ยวันละ 4.38 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ
มีค่ารักษา 50,000-150,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้วันละ 500-2,000 บาท
ระดับหกคอม 4%
https://goo.gl/v0xzYS

P.A. Perfect หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
แบบมีชดเชยรายได้ จ่ายเบี้ยต่ำสุด
คุ้มครองสุดคุ้ม
ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย
คลิกชมเบี้ยและวงเงินต่าง ๆ
https://goo.gl/v0xzYS

ปล.ตารางค่าคอม มองช่อง ศรีอยุธยานะครับ
https://youtu.be/9b2rMviWZqM